در روستای جندابه ازتوابع بخش کوهپایه به علت جدول گذاری وسنگ فرش پیاده روها ،دهیاری مبادرت به قطع تعدادی درخت در این روستا نموده که مورد اعتراض دوستداران هوای پاک قرار گرفته  عکسهایی در همین ارتباط برایمان ارسال شده است که در اینجا نمایش داده میشود

منبع : اخبار بخش کوهپایه mmdhad@yahoo.com |آیا راهکاری به غیر از قطع درختان هست1270
برچسب ها :